metodické centrum pre múzeá v prírode

Zodpovednosť za

ui & ux website

Klient

školský projekt

Rok

2017/2018

Nástroje

papier, sketch app, invision, framer js, coggle.it

01 Start from
the bottom

Myslim, že začiatkom každého designového procesu je potrebné prichystať si “dobrú pôdu pod nohami”.

K tomu mi vždy pomôže interný brief, v ktorom si odpoviem na rôzne otázky ohladne projektu.

Za rovnako dôležite považujem vytvoriť si harmonogram a postup prác a inak tomu nebolo ani pri tvorbe redesignu webu pre metodické centrum pre múzeam v prírode.

02 Problémy
& definovanie
cielov

V briefe som si rozanalyzoval celý projekt. Tento proces mi pomohol nájsť problémy, ktorým aktuálny web čelil, a taktiež ciele v podobe riešení, ktoré by mali definované problémy vyriešiť.

Pri tvorbe briefu som vytváral aj akýsi moodboard, podarených, ale aj menej podarených ukážok, ktoré mi mali slúžiť ako podklad k ďalšej práci.

Zlá informačná architektúra

Hlavným problémom bolo štrukturovanie obsah. No práve obsah je pri weboch podobného typu kľúčovým. Začal som preto s tvorbou a reštrukturalizáciou architektúry obsahu.

Zastaralý vizuál
& chýbajúca mobilná stránka

Ďalší problém som videl v zastaralom vizuálnom prevedení, ktoré okrem toho, že nebolo príliš atraktívne, taktiež absentovalo aj responzívnu verziu webu.

03 Wireframe
& prototypovanie

Už v prvotných fázach som pracoval na skiciach a tzv. low–fidelity wireframes, ktoré som následne po ujasnení informačnej štruktúry rozpracoval do detailnejších návrhov.

Jedným z riešení, ku ktorým som dospel je rozdelenia obsahovej a navigačnej časti do dvoch blokov. Svoje zistenia som sa snažil overovať prototypovaním. Používal som nástroj inVision ale tiež som skúšal experimentovať s nástrojom FramerJS, kde môžete lepšie pracovať s animáciou.

04 Interakčné
princípy

Dokonalosť produktu a jeho designu dotvárajú detaily. Tieto možno zanedbateľné detaily však dotvárajú v uživateľovi pocit kontroly nad produktom a pocit, že vie čo sa pri danej interakcii deje respektíve stane. V oblasti digitálneho designu hovoríme o takzvaných mikro–interakciách.

Jednou z mojich priorít bolo zlepšiť použiteľnosť a orientáciu v navigácii webu.

Riešenie som postavil na rozdelení obsahovej a navigačnej časti webu a pomocou interakcie pomôcť odfiltrovať rušivosť a zamerať sa na podstatu daného bloku.

Riešenie bolo testovane v rámci ateliernych konzultácií a bolo by vhodné ho odtestovať reálnymi uživateľmi.

Framer prototype – (link)

05 Responzívny
design

Jedným z problémov, ktoré som zmieňoval na začiatku bola chýbajúca mobilná verzia webu.

V dobe keď už približne každý 4 človek pristupuje na náš web z mobilného zariadenia, je potrebné myslieť aj na tento fakt a snažil som sa to zohladniť aj v mojom riešení.