Už počas štúdia na obchodnej akadémie som naberal prvé skúsenosti ako content manager, kde som sa staral o plnenie obsahov na weboch, zároveň skúšal kódovanie a objavoval grafický design. Svoje poznatky z oblasti grafického designu som využil pri tvorbe vizuálneho štýlu pre novovznikajúci Stredoškolský bál, ktorý sa každoročne organizuje až do dnes.

Po úspešnom ukončení stredoškolského štúdia viedli moje kroky do Bratislavy. Tu som získaval nové znalosti a najmä cenné skúsenosti na projektoch pre veľkých klientov ako front-end developer v agentúre Efabrica.

Rozhodol som sa však vrátiť späť k štúdiu a rozvíjať svoje povedomie o designe ďalej. V roku 2015 som sa stal študentom digitálneho designu na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne. Moje očakávania ma nesklamali a obohatil som sa o chápanie princípov designu, typografie a najmä ich historického vývinu.

Ďalším dôležitým momentom bola pre mňa práca front-end developera v agentúre madeo. Oceňovaná agentúra, ktorá má v oblasti webdesignu veľké meno, mi dala ďalšiu veľkú skúsenosť a posunula moje znalosti o krok ďalej.

Nech už moje kroky povedú kamkoľvek, svoju energiu a zápal pre design chcem s určitosťou vložiť do svojho rozvoju osobnosti a schopností, a posúvať svoje hranice stále vyššie.

Design skills

  • sketch app
  • adobe (photoshop, illustrator, indesign, ae)
  • prototyping (invision, after effect, framerjs – small experience)
  • atomic design
  • interaction design
  • information architecture

FRONT–END DEV skills

  • html (pug)
  • css (sass, less)
  • javascript (jquery, es2015 – small experience)
  • BEM methodic